Ý nghĩa của từ aa là gì:
aa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ aa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aa mình

1

0   0

aa


+ AA là từ viết tắt của Africa America ( Mỹ Phi)
+Viết tắt của American Airlines, có nghĩa là hãng hàng không Mỹ
+Viết tắt của Average Audience, chỉ mức độ đánh giá của một chương trình TV
vuvu - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

2

0   0

aa


Kỹ thuật - điện lạnh abampe - điện ampe hệ từ
Nguồn: dict.vietfun.com

3

0   0

aa


Aa Rchb.f. 1854, là một chi lan trong họ Orchidaceae.
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

aa


Gồm nhiều nghĩa nên khi đọc, dịch cần chú ý đến ngữ cảnh.
Nguồn: vnmilitaryhistory.net

Thêm ý nghĩa của aa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ae ymail >>