Ý nghĩa của từ active-pixels sensor là gì:
active-pixels sensor nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ active-pixels sensor. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa active-pixels sensor mình

1

0   0

active-pixels sensor


vi mạch cảm biến hình ảnh chủ động
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net

2

0   0

active-pixels sensor


vi mạch cảm biến hình ảnh chủ động
Nguồn: vnexim.com.vn

Thêm ý nghĩa của active-pixels sensor
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< 256 color AE lock >>