Ý nghĩa của từ ac là gì:
ac nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ ac. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ac mình

1

6   4

ac


+ Viết tắt của air conditioning ( điều hòa)
+ Viết tắt của Atlantic City ( thành phố Atlantic)
+ Để thể hiện cái đó, việc gì đó rất thú vị
+ Để chỉ một người đó rất xinh đẹp như thiên thần, hát rất hay
vuvu - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

2

3   2

ac


Kỹ thuật - điện lạnh abculong culông hệ CGS điện từ, bằng 10 culông culông hệ từ
Nguồn: dict.vietfun.com

3

2   2

ac


Máy thu chạy điện xoay chiều-một chiều = universal receiver.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

2   2

ac


Alternating Current
Nguồn: clbthuyentruong.com

5

2   2

ac


Arctic Circle :Vòng bắc cực (66 30’) .
Nguồn: wattpad.com

6

2   2

ac


Là một từ viết tắt, AC dùng để chỉ: Là một ký hiệu, Ac dùng để chỉ: Là một mã, AC dùng để chỉ:
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

3   5

ac


Là từ viết tắt của Alternating current, có nghĩa là dòng điện xoay chiều, là một khái niệm trong vật lý, là dòng điện tích luôn biến đổi hướng. Dòng điện dùng trong gia đình chính là dòng diện xoay chiều.
thanhthu - Ngày 24 tháng 7 năm 2013


Thêm ý nghĩa của ac
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< a.d. after >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa