Ý nghĩa của từ Tiểu Cần là gì:
Tiểu Cần nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Tiểu Cần. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tiểu Cần mình

1

1   0

Tiểu Cần


Huyện Tiểu Cần là huyện nằm về phía tây của tỉnh Trà Vinh, thuộc tả ngạn sông Hậu.
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

1   0

Tiểu Cần


Tiểu Cần là một thị trấn thuộc huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Thị trấn có diện tích 4,02 km², dân số năm 1999 là 6441 người, mật độ dân s [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   1

Tiểu Cần


(huyện) Huyện ở phía tây nam tỉnh Trà Vinh. Diện tích 221,5km2. Số dân 110.300 (1997), gồm các dân tộc: Khơme, Kinh. Địa hình đồng bằng phù sa, bị ảnh hưởng c [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   1

Tiểu Cần


(huyện) Huyện ở phía tây nam tỉnh Trà Vinh. Diện tích 221,5km2. Số dân 110.300 (1997), gồm các dân tộc: Khơme, Kinh. Địa hình đồng bằng phù sa, bị ảnh hưởng của thuỷ triều nên bị phèn. Sông Hậu, Càn Chông chảy qua. Giao thông đường thuỷ trên sông Hậu, tỉnh lộ 34, 37 chạy qua [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của Tiểu Cần
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tiền tiêu Tiểu thanh ký >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa