Ý nghĩa của từ Tiểu thanh ký là gì:
Tiểu thanh ký nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Tiểu thanh ký. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tiểu thanh ký mình

1

0   1

Tiểu thanh ký


Tên một quyển sách kể chuyện nàng Tiểu Thanh, một người con gái tài sắc đầu đời Minh. Nàng làm lẽ, bị vợ cả ghen, bắt sống một mình trong ngôi nhà trên [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   1

Tiểu thanh ký


Tên một quyển sách kể chuyện nàng Tiểu Thanh, một người con gái tài sắc đầu đời Minh. Nàng làm lẽ, bị vợ cả ghen, bắt sống một mình trong ngôi nhà trên núi Cô Sơn cạnh Tây Hồ tỉnh Chiết Giang. Buồn quá, nàng ốm chết khi mới 18 tuổi
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của Tiểu thanh ký
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tiểu Cần tiểu thơ >>