Ý nghĩa của từ Thiên y là gì:
Thiên y nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Thiên y. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thiên y mình

1

2   0

Thiên y


Là tên một cung tốt theo quan niệm phong thuỷ trong văn hoá Trung Quốc. Cung này được xác định bằng cách kết hợp giữa tuổi của chủ nhà và hướng nhà. ( đo bằng la bàn). Ngoài cung này còn có các cung Sinh khí, Diên niên, phục vị....
Caominhhv - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

2

0   0

Thiên y


Deva garments of extreme lightness.
Nguồn: buddhismtoday.com

3

0   0

Thiên y


Thiên trong thiên tài, còn y trong y học, y sĩ. Như vậy, cụm từ "thiên y" có nghĩa là người rất giỏi trong lĩnh vực y học. Họ chuẩn bệnh và chữa bệnh đúng, tốt, tận tâm với bệnh nhân và có đạo đức nghề nghiệp tốt. Thiên y là người vừa có tài vừa có đức trong y học
nghĩa là gì - Ngày 05 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của Thiên y
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thiên vương Như lai Thiền >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa