Ý nghĩa của từ Nghiêu Thuấn là gì:
Nghiêu Thuấn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Nghiêu Thuấn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nghiêu Thuấn mình

1

2   0

Nghiêu Thuấn


hai vua truyền thuyết được nhà nho coi là mẫu mực, đã theo được đạo trời mà trị dân
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

0   0

Nghiêu Thuấn


hai vua truyền thuyết được nhà nho coi là mẫu mực, đã theo được đạo trời mà trị dân. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "Nghiêu Thuấn". Những từ phát âm/ [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

Nghiêu Thuấn


Tên 2 ông vua theo truyền thuyết trong lịch sử cổ đại Trung Quốc được nhà Nho coi là mẫu mực đã theo được đạo trời trị dân Thông Chí: Nghiêu họ Doãn, con Đế Hiệu, được phong cho đất Doãn (nay thuộc tỉnh Sơn Đông), sau ở đất Đường (nay thuộc Hà Bắc) nên lấy họ gọ [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

Nghiêu Thuấn


Nghiêu Thuấn là tiếng gọi chung hai vua Nghiêu và vua Thuấn, hai vị vua kế tiếp nhau trong huyền sử Trung Hoa cổ. Tương tuyền rằng đây là hai vị minh quân và thờ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Nghiêu Thuấn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nghiêm nhặt nghiệm số >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa