Ý nghĩa của từ Nghĩa là gì:
Nghĩa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ Nghĩa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nghĩa mình

1

0   0

Nghĩa


Lẽ phải, điều làm khuôn phép cho cách xử thế. | : ''Làm việc '''nghĩa'''.'' | : ''Hi sinh vì '''nghĩa''' lớn.'' | Quan hệ tình cảm tốt, trước sau như một. | : '' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

Nghĩa


1 dt. 1. Lẽ phải, điều làm khuôn phép cho cách xử thế: làm việc nghĩa hi sinh vì nghĩa lớn. 2. Quan hệ tình cảm tốt, trước sau như một: ăn ở với nhau có nghĩa nghĩa vợ chồng. 2 dt. 1. Nội dung diễn đạt của một kí hiệu: nghĩa của từ nghĩa của câu. 2. Cái nội dung tạo nên c [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

Nghĩa


điều được coi là hợp lẽ phải, làm khuôn phép cho cách xử thế của con người trong xã hội việc nghĩa hi sinh vì nghĩa lớn qu [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   0

Nghĩa


The right; proper, righteous; loyal; public spirited, public; meaning, significance.
Nguồn: buddhismtoday.com

5

0   0

Nghĩa


Động từ: nghĩa là gì
Vd: "Equus" nghĩa là gì?
Danh từ: ý nghĩa, nghĩa bóng, trượng nghĩa,...
Vd: Cho thầy biết ý nghĩa của câu nói trên trong bài thơ Tố Hữu là gì?
Tính từ: có ý nghĩa, chính nghĩa, trung nghĩa,...
Vd: Chiếc đồng hồ này rất có ý nghĩa với tôi.
nga - Ngày 06 tháng 10 năm 2018

6

0   0

Nghĩa


Nghĩa (chữ Hán giản thể: 义县, âm Hán Việt: Nghĩa huyện) là một huyện của địa cấp thị Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện Nghĩa c [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

0   1

Nghĩa


1 dt. 1. Lẽ phải, điều làm khuôn phép cho cách xử thế: làm việc nghĩa hi sinh vì nghĩa lớn. 2. Quan hệ tình cảm tốt, trước sau như một: ăn ở với nhau có nghĩ [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của Nghĩa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Nghị lực Nghĩa biện >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa