Ý nghĩa của từ Minh tam là gì:
Minh tam nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Minh tam. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Minh tam mình

1

8   4

Minh tam


Viết đầy đủ dấu là "Minh Tâm" có nghĩa là "tâm hồn luôn trong sáng"
+, "Minh": trong sáng, minh mẫn, thông minh...
+, "Tâm": trái tim, tâm hồn hay nội tâm, ...
=> cái tên "Minh Tâm" mang ý nghĩa "một tâm hồn trong sáng, thanh cao; một trái tim nhân hậu thật thà"
ThuyNguyen - Ngày 08 tháng 8 năm 2013

2

4   2

Minh tam


thông minh, xinh đẹp
Ẩn danh - Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Thêm ý nghĩa của Minh tam
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Truong Minh Tuấn >>