Ý nghĩa của từ Minh Tuấn là gì:
Minh Tuấn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Minh Tuấn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Minh Tuấn mình

1

13   5

Minh Tuấn


+, "Minh": thông minh, lanh lợi, sáng suốt....
+,"Tuấn": khôi ngô, tuấn tú, đẹp trai...
=> Tên "Minh Tuấn" có nghĩa là đẹp trai, thông minh sáng suốt và lanh lợi. (Tên này thường được đặt cho con trai)
ThuyNguyen - Ngày 08 tháng 8 năm 2013

2

8   3

Minh Tuấn


Minh Tuấn có nghĩa là đẹp trai tài ba sáng suốt.
Theo từ Hán Việt thì Minh = sáng (chỉ trí thông minh nếu dùng chỉ người) Tuấn = Đẹp trai, lịch lãm, ga lăng khi còn thanh niên, sâu xa đức độ khi về già.
Nói chung là tên này đẹp! Bé trai nào có tên này là một lợi thế. :))
Tạ Nam - Ngày 01 tháng 10 năm 2014

3

3   1

Minh Tuấn


Mình tên là Minh Tuấn và mình xác nhận những điều trên là đúng hết!
Minh Tuấn - Ngày 07 tháng 7 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Minh Tuấn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Minh tam Kiều My >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa