Ý nghĩa của từ Hải Anh là gì:
Hải Anh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Hải Anh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hải Anh mình

1

50   11

Hải Anh


Hải (từ hán việt nghĩa là Biển) : Rộng lượng, bao dung như biển cả.
Anh : Thông minh, sáng suốt.
Hải Anh : Thông minh, sáng suốt à có tấm lòng rộng lượng bao dung.
le thanh - Ngày 20 tháng 10 năm 2015

2

39   16

Hải Anh


Đây là tên phổ biến thường đặt cho các bé gái ở Việt nam:
Hải: chim hải âu lớn, cánh dài và hẹp, mỏ quặm, sống ở biển.
Anh: thông minh, tinh anh.
Tên Hải Anh với mong muốn sau này con sẽ lớn lên sẽ khám phá thế giới bằng sự thông minh của mình
thanhthanh - Ngày 08 tháng 8 năm 2013

3

18   14

Hải Anh


Hải Anh là một xã thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Việt Nam. Xã Hải Anh có diện tích 6,85 km², dân số năm 1999 là 12792 người, mật độ dân số đạ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Hải Anh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ánh Tuyết Minh Kiệt >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa