Ý nghĩa của từ Châu Thành là gì:
Châu Thành nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 12 ý nghĩa của từ Châu Thành. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Châu Thành mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Châu Thành


Một huyện đồng bằng ở tây nam bờ sông Hậu của tỉnh An Giang, Việt Nam. Diện tích 347,2 km². Số dân 149.000 (1997), gồm các dân tộc Kinh, Khơme, Chăm, Hoa. Là nơi có đạo Hòa Hảo phát triển. Địa hình b [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Châu Thành


"Châu Thành" là một tên chung để gọi "lị sở" hay là "thủ phủ" của tỉnh. Sau biến thành tên riêng của cả loạt "lị sở" hay là "thủ phủ" của nhiều tỉnh ở Nam Kỳ(huyện) Huyện đồng bằng ở tây nam bờ sông H [..]
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Châu Thành


Huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng được thành lập theo Nghị định 02/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Việt Nam. Theo Nghị định này, thị trấn Châu Thành được thành lập gồm các phần đất của 2 [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Châu Thành


Châu Thành là một huyện thuộc vùng kinh tế trọng điểm Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp. Huyện có diện tích 245,94 km2 và dân số là 149.983 người. Huyện ly là thị trấn Cái Tàu Hạ nằm trên đường quốc lộ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Châu Thành


Châu Thành là một huyện ở phía Đông Bắc của tỉnh Hậu Giang (trước năm 2004 là tỉnh Cần Thơ). Châu Thành có truyền thống của võ thuật cổ truyền dân tộc, ngoài ra huyện có các đặc sản nổi tiếng như "Bưở [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Châu Thành


Châu Thành là một thị trấn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam. Thị trấn Châu Thành có diện tích 7,61 km², dân số năm 1999 là 8592 người, mật độ dân số đạt 1129 người/km². Theo ngh [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Châu Thành


Châu Thành là một thị trấn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam. Thị trấn Châu Thành có diện tích 3,14 km², dân số năm 1999 là 2705 người, mật độ dân số đạt 861 người/km². [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Châu Thành


Châu Thành là một thị trấn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Thị trấn Châu Thành có diện tích 7,55 km², dân số năm 1999 là 8689 người, mật độ dân số đạt 1151 người/km². [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Châu Thành


Châu Thành là một thị trấn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Thị trấn Châu Thành có diện tích 3,46 km², dân số năm 1999 là 5702 người, mật độ dân số đạt 1648 người/km². [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Châu Thành


Châu Thành là một huyện của tỉnh Bến Tre, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Huyện có diện tích 224,82 km2 và dân số là 157.138 người. Huyện lị là thị trấn Châu Thành nằm trên đường quốc lộ 60 [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Châu Thành


"Châu Thành" là một tên chung để gọi "lị sở" hay là "thủ phủ" của tỉnh. Sau biến thành tên riêng của cả loạt "lị sở" hay là "thủ phủ" của nhiều tỉnh ở Nam Kỳ (huyện) Huyện đồng bằng ở tây nam bờ sông Hậu của tỉnh An Giang. Diện tích 347,2km2. Số dân 149.000 (1997), gồm các dân tộc: Kinh, Khơme, Chăm, Hoa. Là nơi có đạo Hoà Hảo phát triển. Địa hình [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Châu Thành


Châu Thành là tên gọi chung để chỉ lị sở hay thủ phủ của tỉnh. Về sau, biến thành tên riêng của một loạt "thủ phủ" của nhiều tỉnh ở Nam Kỳ (Nam Bộ Việt Nam). Các huyện Châu Thành hiện nay ở Nam Bộ là [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< Phước Sơn Ngọc Lặc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa