Ý nghĩa của từ Châu Thành là gì:
Châu Thành nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 12 ý nghĩa của từ Châu Thành. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Châu Thành mình

1

0   0

Châu Thành


Một huyện đồng bằng ở tây nam bờ sông Hậu của tỉnh An Giang, Việt Nam. Diện tích 347,2 km². Số dân 149.000 (1997), gồm các dân tộc Kinh, Khơme, Chăm, Hoa. Là n [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

Châu Thành


"Châu Thành" là một tên chung để gọi "lị sở" hay là "thủ phủ" của tỉnh. Sau biến thành tên riêng của cả loạt "lị sở" hay là "thủ phủ" của nhiều tỉnh [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

Châu Thành


Huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng được thành lập theo Nghị định 02/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Việt Nam. Theo Nghị định này, thị trấn Châu Th [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

Châu Thành


Châu Thành là một huyện thuộc vùng kinh tế trọng điểm Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp. Huyện có diện tích 245,94 km2 và dân số là 149.983 người. Huyện ly là [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

Châu Thành


Châu Thành là một huyện ở phía Đông Bắc của tỉnh Hậu Giang (trước năm 2004 là tỉnh Cần Thơ). Châu Thành có truyền thống của võ thuật cổ truyền dân tộc, [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

0   0

Châu Thành


Châu Thành là một thị trấn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam. Thị trấn Châu Thành có diện tích 7,61 km², dân số năm 1999 là 8592 người, m [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

0   0

Châu Thành


Châu Thành là một thị trấn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam. Thị trấn Châu Thành có diện tích 3,14 km², dân số năm 1999 là 2705 người, mật [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

8

0   0

Châu Thành


Châu Thành là một thị trấn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Thị trấn Châu Thành có diện tích 7,55 km², dân số năm 1999 là 8689 người, mật [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

9

0   0

Châu Thành


Châu Thành là một thị trấn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Thị trấn Châu Thành có diện tích 3,46 km², dân số năm 1999 là 5702 người, mật [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

10

0   0

Châu Thành


Châu Thành là một huyện của tỉnh Bến Tre, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Huyện có diện tích 224,82 km2 và dân số là 157.138 người. Huyện lị là th [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

11

0   1

Châu Thành


"Châu Thành" là một tên chung để gọi "lị sở" hay là "thủ phủ" của tỉnh. Sau biến thành tên riêng của cả loạt "lị sở" hay là "thủ phủ" của nhiều tỉnh ở Nam Kỳ (huyện) Huyện đồng bằng ở tây nam bờ sông Hậu của tỉnh An Giang. Diện tích 347,2km2. Số dân 149.000 (1997), g [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

12

0   1

Châu Thành


Châu Thành là tên gọi chung để chỉ lị sở hay thủ phủ của tỉnh. Về sau, biến thành tên riêng của một loạt "thủ phủ" của nhiều tỉnh ở Nam Kỳ (Nam Bộ V [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Châu Thành
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Phước Sơn Ngọc Lặc >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa