Ý nghĩa của từ Phước Sơn là gì:
Phước Sơn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Phước Sơn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Phước Sơn mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Phước Sơn


Một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
Nguồn: vi.wiktionary.org

<< Đống Đa Châu Thành >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa