Ý nghĩa của từ Ngọc Lặc là gì:
Ngọc Lặc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ Ngọc Lặc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ngọc Lặc mình

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

Ngọc Lặc


Ngọc lặc nghĩa đen là "bi", trứng dái. Giống như huyện Con cuông là "con cu-ông"vậy đó.Dân TH có cách đặt địa danh sốc vậy đó, mà chính quyền phải chấp nhận.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 23 tháng 6, 2021

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ngọc Lặc


Một huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ngọc Lặc


Là 1 viên Ngọc được Chạm Khắc nha <3

#haquynh
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 4 tháng 6, 2019

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ngọc Lặc


Ngọc Lặc là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ngọc Lặc


Thị trấn Ngọc Lặc là thị trấn đô thị loại IV và là huyện lị của huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Thị trấn Ngọc Lặc có diện tích 1,7 km², dân số năm 1999 là 4828 người, mật độ dân số đạt 2840 [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< Châu Thành Thạch Thành >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa