Ý nghĩa của từ Ngọc Lặc là gì:
Ngọc Lặc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ Ngọc Lặc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ngọc Lặc mình

1

4   0

Ngọc Lặc


Ngọc lặc nghĩa đen là "bi", trứng dái. Giống như huyện Con cuông là "con cu-ông"vậy đó.Dân TH có cách đặt địa danh sốc vậy đó, mà chính quyền phải chấp nhận.
Ẩn danh - Ngày 23 tháng 6 năm 2021

2

0   0

Ngọc Lặc


Một huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

Ngọc Lặc


Là 1 viên Ngọc được Chạm Khắc nha <3

#haquynh
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

4

0   0

Ngọc Lặc


Ngọc Lặc là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

Ngọc Lặc


Thị trấn Ngọc Lặc là thị trấn đô thị loại IV và là huyện lị của huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Thị trấn Ngọc Lặc có diện tích 1,7 km², dân số năm 1999 là 4828 người, mật độ dân số đạt 2840 [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Ngọc Lặc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Châu Thành Thạch Thành >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa