Ý nghĩa của từ Thạch Thành là gì:
Thạch Thành nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ Thạch Thành. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thạch Thành mình

1

0   0

Thạch Thành


Một huyện ở phía bắc tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Diện tích 539,2 km². Dân số 133.700 (1997), gồm các dân tộc Kinh, Mường, Dao. Địa hình đồi núi thấp, ở phía b [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

Thạch Thành


(huyện) Huyện ở phía bắc tỉnh Thanh Hoá. Diện tích 539,2km2. Số dân 133.700 (1997), gồm các dân tộc: Kinh, Mường, Dao. Địa hình đồi núi thấp, ở phía bắc có d [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

Thạch Thành


(huyện) Huyện ở phía bắc tỉnh Thanh Hoá. Diện tích 539,2km2. Số dân 133.700 (1997), gồm các dân tộc: Kinh, Mường, Dao. Địa hình đồi núi thấp, ở phía bắc có dãy Tam Điệp, phía nam có dãy Cẩm Thuỷ, ở giữa là các thung lũng tích tụ. Sông Bưởi chảy qua. Đường liên tỉnh Tam Đi [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

Thạch Thành


Thạch Thành là một huyện miền núi phía bắc của tỉnh Thanh Hóa. Huyện này nằm trải dài bên sườn tây nam của dãy núi Tam Điệp.
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

Thạch Thành


Thể loại:Huyện Thanh Hóa
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Thạch Thành
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ngọc Lặc chí mạng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa