Ý nghĩa của từ Buki là gì:
Buki nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ Buki. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Buki mình

1

1   0

Buki


武器 Vũ khí Võ khí, binh khí.
Nguồn: aiki-viet.com.vn

2

0   0

Buki


Binh khí, vũ khí.
Nguồn: thegioivothuat.net

3

0   0

Buki


Binh Khí dùng trong võ thuật …
Nguồn: vovinamthainguyen.vn

4

0   0

Buki


Vũ khí, binh khí.
Nguồn: aikidothanhtam.vn

5

0   0

Buki


(Võ khí): Vũ khí, binh khí.
Nguồn: aikidoquan4.wordpress.com

6

0   0

Buki


Binh Khí dùng trong võ thuật ...
Nguồn: chutluulai.net

Thêm ý nghĩa của Buki
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bugei Bushidõ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa