Ý nghĩa của từ Bạch mai là gì:
Bạch mai nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Bạch mai. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bạch mai mình

1

0   0

Bạch mai


Một phường thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

Bạch mai


(phường) q. Hai Bà Trưng, tp. Hà Nội
Nguồn: vdict.com

3

0   0

Bạch mai


(phường) q. Hai Bà Trưng, tp. Hà Nội
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

Bạch mai


Bạch Mai là một phường thuộc quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Phường Bạch Mai có diện tích 0,26 km², dân số năm 1999 là 16221 người, mật độ d [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Bạch mai
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bạch Liên Hoa Bạch Mộc Lương Tử >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa