Ý nghĩa của từ Bạch mai là gì:
Bạch mai nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Bạch mai. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bạch mai mình

1

0   0

Bạch mai


Một phường thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

Bạch mai


(phường) q. Hai Bà Trưng, tp. Hà Nội
Nguồn: vdict.com

3

0   0

Bạch mai


(phường) q. Hai Bà Trưng, tp. Hà Nội
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

Bạch mai


Bạch Mai là một phường thuộc quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Phường Bạch Mai có diện tích 0,26 km², dân số năm 1999 là 16221 người, mật độ d [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Bạch mai
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bạch Liên Hoa Bạch Mộc Lương Tử >>