Ý nghĩa của từ Bạch Mộc Lương Tử là gì:
Bạch Mộc Lương Tử nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Bạch Mộc Lương Tử. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bạch Mộc Lương Tử mình

1

0   0

Bạch Mộc Lương Tử


Vùng núi ở dãy Hoàng Liên Sơn cách Phong Thổ 20km về phía đông bắc, ở biên giới Việt-Trung, giữa các nhánh của sông Hồng và sông Nậm Na, diện tích khoảng 112 [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

Bạch Mộc Lương Tử


Vùng núi ở dãy Hoàng Liên Sơn cách Phong Thổ 20km về phía đông bắc, ở biên giới Việt-Trung, giữa các nhánh của sông Hồng và sông Nậm Na, diện tích khoảng 112km2, có đỉnh cao 2998m, thực vật phân bố thành 3 đai theo chiều cao: nhiệt đới (ở chân núi), cận nhiệt đới và ôn đ [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của Bạch Mộc Lương Tử
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bạch mai Bạch Nha >>