Ý nghĩa của từ Bạch Liên Hoa là gì:
Bạch Liên Hoa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ Bạch Liên Hoa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bạch Liên Hoa mình

1

16   5

Bạch Liên Hoa


Hoa sen trắng=sự tinh khiết
Ẩn danh - Ngày 17 tháng 12 năm 2015

2

9   5

Bạch Liên Hoa


Thày chùa Huệ Viễn đời Tấn cùng các bạn tu 18 người hội họp gọi là hội Bạch Liên Hoa, viết thơ mời Đào Uyên Minh đến dự. Uyên Minh bảo có cho uống rư [..]
Nguồn: vdict.com

3

4   0

Bạch Liên Hoa


Bạch liên hoa = sự thuần khiết là nghĩa bóng những cô gái luôn tỏ ra mình trong sáng, ngây thơ, hiền lành.
Nhu362005 - Ngày 09 tháng 9 năm 2017

4

4   0

Bạch Liên Hoa


Những cô gái bề ngoài dịu dàng , ngây thơ, trong sáng nhưng bên trong lòng dạ ác độc
lợi dụng sự trong sáng của mình để hại người khác.
Ông nội bây - Ngày 11 tháng 11 năm 2019

5

3   3

Bạch Liên Hoa


Thày chùa Huệ Viễn đời Tấn cùng các bạn tu 18 người hội họp gọi là hội Bạch Liên Hoa, viết thơ mời Đào Uyên Minh đến dự. Uyên Minh bảo có cho uống rượu mới đến. Viễn nhận lời, nhưng khi đến nơi không có rượu, Uyên Minh không bằng lòng, cau mày bỏ đi
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của Bạch Liên Hoa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bạch Hoa Bạch mai >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa