Ý nghĩa của từ Ayumi ashi là gì:
Ayumi ashi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Ayumi ashi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ayumi ashi mình

1

1   0

Ayumi ashi


(Bộ túc): Bước chân, bộ pháp sang trái sang phải.
Nguồn: aikidoquan4.wordpress.com

2

1   1

Ayumi ashi


歩?Ý足« Bộ túc Cách di chuyển đổi chân, giống như đi bộ bình thư?ng.
Nguồn: aiki-viet.com.vn

3

0   0

Ayumi ashi


Bước chéo
Nguồn: thegioivothuat.net

4

1   3

Ayumi ashi


Bước chân, bộ pháp sang trái sang phải.
Nguồn: aikidothanhtam.vn

Thêm ý nghĩa của Ayumi ashi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Awase Bokken >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa