Ý nghĩa của từ Annie là gì:
Annie nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Annie Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Annie mình

1

65   13

Annie


Tên con gái, nói đến người xinh đẹp, tốt bụng, dịu dàng với mọi người nhưng cũng rất nổi loạn, phá cách. Từ này cũng được dùng như một danh từ/tính từ.

VD: Look at that girl! She's so annie, wish I could be the same.
(Hãy nhìn cô ấy kìa! Thật là quyến rũ, ước gì mình cũng được như vậy.)
vananh - Ngày 08 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Annie
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< đàm vĩnh hưng bảo hành >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa