Ý nghĩa của từ ứng phó là gì:
ứng phó nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ứng phó. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ứng phó mình

1

5   1

ứng phó


chủ động, sẵn sàng đáp lại tình thế bất lợi một cách kịp thời ứng phó với nguy cơ cháy rừng liệu cách ứng phó [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

3   1

ứng phó


tìm cách chống trả, đáp trả lại vấn đề mà ta gặp phải
Ẩn danh - Ngày 12 tháng 5 năm 2015

3

3   2

ứng phó


đgt. Đối phó nhanh nhạy, kịp thời với những tình huống mới, bất ngờ: ứng phó với mọi âm mưu của địch ứng phó với tình hình mới.. Các kết quả tìm ki [..]
Nguồn: vdict.com

4

2   1

ứng phó


đgt. Đối phó nhanh nhạy, kịp thời với những tình huống mới, bất ngờ: ứng phó với mọi âm mưu của địch ứng phó với tình hình mới.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

2   2

ứng phó


Đối phó nhanh nhạy, kịp thời với những tình huống mới, bất ngờ. | : '''''Ứng phó''' với mọi âm mưu của địch.'' | : '''''Ứng phó''' với tình hình mới.''
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của ứng phó
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ứng dụng ứng thí >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa