Ý nghĩa của từ ủy viên là gì:
ủy viên nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ủy viên. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ủy viên mình

1

14   5

ủy viên


Uỷ viên. | (Xem từ nguyên 1) Người có chân trong một uỷ ban. | : ''Ông ấy là.'' | : ''Thường trực của ủy ban nhân dân thành phố.'' | : ''Hà-nội.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ủy viên


uỷ viên là một trong những người làm công tác, 50% là phía dụ ai đó giao việc cho mình, 50% còn lại uỷ viên phải làm việc cho ai đó đã giao việc cho mình
Dân Chơi - Ngày 18 tháng 1 năm 2022

3

7   8

ủy viên


uỷ viên dt (H. uỷ: giao việc; viên: người làm công tác) Người có chân trong một uỷ ban : Ông ấy là thường trực của ủy ban nhân dân thành phố Hà-nội.. Các k [..]
Nguồn: vdict.com

4

4   6

ủy viên


uỷ viên dt (H. uỷ: giao việc; viên: người làm công tác) Người có chân trong một uỷ ban : Ông ấy là thường trực của ủy ban nhân dân thành phố Hà-nội.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của ủy viên
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tam cấp biếm họa >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa