Ý nghĩa của từ ối chao ôi là gì:
ối chao ôi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ối chao ôi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ối chao ôi mình

1

0   0

ối chao ôi


Thán từ dùng để tỏ sự đau đớn, sự thất vọng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ối chao ôi


Cg. ối trời ôi. Thán từ dùng để tỏ sự đau đớn, sự thất vọng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ối chao ôi". Những từ phát âm/đánh vần giống như " [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ối chao ôi


Cg. ối trời ôi. Thán từ dùng để tỏ sự đau đớn, sự thất vọng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của ối chao ôi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bưng mắt bắt chim bạc mệnh >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa