Ý nghĩa của từ bạc mệnh là gì:
bạc mệnh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ bạc mệnh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bạc mệnh mình

1

13   4

bạc mệnh


tên bản đàn do Thuý Kiều sáng tác. "Bạc mệnh" nghĩa là số mệnh bạc bẽo, mỏng manh
Nguồn: vdict.com

2

24   17

bạc mệnh


tên bản đàn do Thuý Kiều sáng tác. "Bạc mệnh" nghĩa là số mệnh bạc bẽo, mỏng manh
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

7   3

bạc mệnh


(Từ cũ, Văn chương) có số phận mỏng manh, hẩm hiu (thường nói về phụ nữ) hồng nhan bạc mệnh "Đau đớn thay, phận đàn bà!, Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.&qu [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

6   4

bạc mệnh


Số mệnh bạc bẽo, mỏng manh.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của bạc mệnh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ối chao ôi ốc vặn >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa