Ý nghĩa của từ ảnh hưởng là gì:
ảnh hưởng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ảnh hưởng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ảnh hưởng mình

1

14   7

ảnh hưởng


Sự tác động của vật nọ đến vật kia, của người này đến người khác. | : '''''Ảnh hưởng''' của những chủ trương sai lầm (Hồ Chí Minh)'' | Uy tín và th [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

5   6

ảnh hưởng


dt. (H. ảnh: bóng; hưởng: tiếng dội lại) 1. Sự tác động của vật nọ đến vật kia, của người này đến người khác: ảnh hưởng của những chủ trương sai [..]
Nguồn: vdict.com

3

8   11

ảnh hưởng


tác động (từ người, sự việc hoặc hiện tượng) có thể làm dần dần có những biến đổi nhất định trong tư tưởng, hành vi, hoặc [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

4   8

ảnh hưởng


nipphajjana (trung), vasa (nam)
Nguồn: phathoc.net

5

3   9

ảnh hưởng


dt. (H. ảnh: bóng; hưởng: tiếng dội lại) 1. Sự tác động của vật nọ đến vật kia, của người này đến người khác: ảnh hưởng của những chủ trương sai lầm (HCM) 2. Uy tín và thế lực: Đế quốc đã mất hết ảnh hưởng ở các nước mới được giải phóng. // đgt. Tác đ [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của ảnh hưởng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hiểu nối >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa