Ý nghĩa của từ ảnh hưởng là gì:
ảnh hưởng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ảnh hưởng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ảnh hưởng mình

1

14 Thumbs up   7 Thumbs down

ảnh hưởng


Sự tác động của vật nọ đến vật kia, của người này đến người khác. | : '''''Ảnh hưởng''' của những chủ trương sai lầm (Hồ Chí Minh)'' | Uy tín và thế lực. | : ''Đế quốc đã mất hết '''ảnh hưởng''' ở c [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

5 Thumbs up   6 Thumbs down

ảnh hưởng


dt. (H. ảnh: bóng; hưởng: tiếng dội lại) 1. Sự tác động của vật nọ đến vật kia, của người này đến người khác: ảnh hưởng của những chủ trương sai lầm (HCM) 2. Uy tín và thế lực: Đế quốc đã mất hết ảnh [..]
Nguồn: vdict.com

3

8 Thumbs up   11 Thumbs down

ảnh hưởng


tác động (từ người, sự việc hoặc hiện tượng) có thể làm dần dần có những biến đổi nhất định trong tư tưởng, hành vi, hoặc trong quá trình phát t [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

4 Thumbs up   8 Thumbs down

ảnh hưởng


nipphajjana (trung), vasa (nam)
Nguồn: phathoc.net

5

3 Thumbs up   9 Thumbs down

ảnh hưởng


dt. (H. ảnh: bóng; hưởng: tiếng dội lại) 1. Sự tác động của vật nọ đến vật kia, của người này đến người khác: ảnh hưởng của những chủ trương sai lầm (HCM) 2. Uy tín và thế lực: Đế quốc đã mất hết ảnh hưởng ở các nước mới được giải phóng. // đgt. Tác động đến: Không tỉnh táo thì chúng ta cũng có thể bị ảnh hưởng (PhVĐồng). [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

<< hiểu nối >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa