Ý nghĩa của từ đại cương là gì:
đại cương nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ đại cương. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đại cương mình

1

10   2

đại cương


những điều chủ yếu (nói tổng quát) đại cương về văn học trung đại Tính từ có tính chất tổng quát giáo trình ng&oci [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

6   2

đại cương


I d. Những điều chủ yếu (nói tổng quát). Hiểu đại cương về kĩ thuật điện tử.II t. Có tính chất tổng quát. Kiến thức . Ngôn ngữ học đại cương.
Nguồn: vdict.com

3

6   3

đại cương


Những điều chủ yếu (nói tổng quát). | : ''Hiểu '''đại cương''' về kĩ thuật điện tử.'' | Có tính chất tổng quát. Kiến thức. | : ''Ngôn ngữ học '''đại [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

4   3

đại cương


I d. Những điều chủ yếu (nói tổng quát). Hiểu đại cương về kĩ thuật điện tử. II t. Có tính chất tổng quát. Kiến thức . Ngôn ngữ học đại cương.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

1   1

đại cương


Đại Cương là một xã thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.Xã Đại Cương có diện tích 5,71 km², dân số năm 1999 là 6815 người, mật độ dân số đ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của đại cương
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< đạt bảo đảm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa