Ý nghĩa của từ đơn sơ là gì:
đơn sơ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ đơn sơ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đơn sơ mình

1

10   9

đơn sơ


tt. Đơn giản, sơ sài: nhà cửa đơn sơ Tổ chức quá đơn sơ.
Nguồn: vdict.com

2

3   5

đơn sơ


Đơn sơ có nghĩa là đơn giản và sơ sài
Nó mang theo một ý nghĩa giản dị nhưng lộn xộn, không có tổ chức, không có sắp xếp.

Thí dụ: Nhà cửa trông rất đơn sơ tức có nghĩa là ngôi nhà nhìn có vẻ trông rất giản dị nhưng hơi bày bừa và lộn xộn.
Minh Long Khuất - Ngày 08 tháng 10 năm 2019

3

8   11

đơn sơ


tt. Đơn giản, sơ sài: nhà cửa đơn sơ Tổ chức quá đơn sơ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

5   9

đơn sơ


đơn giản đến mức sơ sài nhà cửa đơn sơ đám cưới được tổ chức rất đơn sơ
Nguồn: tratu.soha.vn

5

5   12

đơn sơ


Đơn giản, sơ sài. | : ''Nhà cửa '''đơn sơ''' .'' | : ''Tổ chức quá '''đơn sơ'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của đơn sơ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< đĩnh đưa tin >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa