Ý nghĩa của từ đôi là gì:
đôi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ đôi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đôi mình

1

3   2

đôi


dt. 1. Đơn vị gồm hai vật, hai cá thể cùng loại, tương ứng với nhau: đôi bạn thân đôi giày Chồng thấp mà lấy vợ cao, Như đôi đũa lệch so sao cho bằng (cd.). 2. Hai (không dùng để đếm): đôi bên đi hàng đôi tuổi đôi mươi. 3. Số lượng trên một nhưng không nhiều: nói đôi [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

2   2

đôi


Đơn vị gồm hai vật, hai cá thể cùng loại, tương ứng với nhau. | : '''''Đôi''' bạn thân.'' | : '''''Đôi''' giày .'' | : ''Chồng thấp mà lấy vợ cao,.'' | : ''Như ' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

2   2

đôi


tập hợp gồm===== hai vật cùng loại,===== hai ===== cá thể tương ứng với nhau và làm thành một đơn vị về mặt chức năng, công dụ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

1   1

đôi


2 lá bài đồng số.
Nguồn: smart.ongame.vn

5

1   2

đôi


yuga (trung), yugala (trung), yamaka (tính từ)
Nguồn: phathoc.net

6

1   4

đôi


dvanda (trung)
Nguồn: phathoc.net

7

0   4

đôi


dt. 1. Đơn vị gồm hai vật, hai cá thể cùng loại, tương ứng với nhau: đôi bạn thân đôi giày Chồng thấp mà lấy vợ cao, Như đôi đũa lệch so sao cho bằng (cd. [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của đôi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mãnh liệt xúc động >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa