Ý nghĩa của từ ăn chơi là gì:
ăn chơi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ ăn chơi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ăn chơi mình

1

9   4

ăn chơi


ăn chơi là đua đòi đàn đúm quá mức. giống như tiêu pha những thứ không nên và không phù hợp với bản thân cũng như kinh tế của bản thân và gia đình
coco - Ngày 30 tháng 11 năm 2020

2

14   11

ăn chơi


đg. Tiêu khiển bằng các thú vui vật chất (nói khái quát).
Nguồn: vdict.com

3

8   9

ăn chơi


tiêu khiển bằng các thú vui vật chất (nói khái quát) ăn chơi trác táng "Dạo tìm khắp chợ thì quê, Giả danh hầu hạ, dạy n [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

7   9

ăn chơi


đg. Tiêu khiển bằng các thú vui vật chất (nói khái quát).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

6   10

ăn chơi


Tiêu khiển bằng các thú vui vật chất (nói khái quát).
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

5   11

ăn chơi


đg. Tiêu khiển bằng các thú vui vật chất (nói khái quát).
Ẩn danh - Ngày 11 tháng 10 năm 2013

Thêm ý nghĩa của ăn chơi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ăn bớt ăn hại >>