Ý nghĩa của từ ăn chơi là gì:
ăn chơi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ăn chơi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ăn chơi mình

1

9   6

ăn chơi


đg. Tiêu khiển bằng các thú vui vật chất (nói khái quát).
Nguồn: vdict.com

2

6   5

ăn chơi


tiêu khiển bằng các thú vui vật chất (nói khái quát) ăn chơi trác táng "Dạo tìm khắp chợ thì quê, Giả [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

6   6

ăn chơi


đg. Tiêu khiển bằng các thú vui vật chất (nói khái quát).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

5   7

ăn chơi


Tiêu khiển bằng các thú vui vật chất (nói khái quát).
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

4   7

ăn chơi


đg. Tiêu khiển bằng các thú vui vật chất (nói khái quát).
Ẩn danh - Ngày 11 tháng 10 năm 2013


Thêm ý nghĩa của ăn chơi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ăn bớt ăn hại >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa