Ý nghĩa của từ ăn chơi là gì:
ăn chơi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ ăn chơi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ăn chơi mình

1

11 Thumbs up   4 Thumbs down

ăn chơi


ăn chơi là đua đòi đàn đúm quá mức. giống như tiêu pha những thứ không nên và không phù hợp với bản thân cũng như kinh tế của bản thân và gia đình
coco - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 2020

2

14 Thumbs up   11 Thumbs down

ăn chơi


đg. Tiêu khiển bằng các thú vui vật chất (nói khái quát).
Nguồn: vdict.com

3

8 Thumbs up   9 Thumbs down

ăn chơi


tiêu khiển bằng các thú vui vật chất (nói khái quát) ăn chơi trác táng "Dạo tìm khắp chợ thì quê, Giả danh hầu hạ, dạy n [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

7 Thumbs up   9 Thumbs down

ăn chơi


đg. Tiêu khiển bằng các thú vui vật chất (nói khái quát).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de (offline)

5

6 Thumbs up   10 Thumbs down

ăn chơi


Tiêu khiển bằng các thú vui vật chất (nói khái quát).
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

5 Thumbs up   11 Thumbs down

ăn chơi


đg. Tiêu khiển bằng các thú vui vật chất (nói khái quát).
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 11 tháng 10, 2013
<< ăn bớt ăn hại >>