Ý nghĩa của từ ăn ở là gì:
ăn ở nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ăn ở. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ăn ở mình

1

17 Thumbs up   7 Thumbs down

ăn ở


Ăn ở nghĩa là cư xử và sống cùng với nhau là ăn ở, ăn ở cũng có nghĩa là ở chung, sống cùng,....
Phương Lý - 00:00:00 UTC 22 tháng 10, 2020

2

6 Thumbs up   17 Thumbs down

ăn ở


ăn và ở (nói khái quát) thu xếp chỗ ăn ở (vợ chồng) lấy nhau, sống chung với nhau ăn ở với nhau được hai mặt con ăn ở với nhau như vợ chồng cư xử, đối xử trong đời sống ăn [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

4 Thumbs up   17 Thumbs down

ăn ở


đgt. 1. Nói vợ chồng sống với nhau: ăn ở với nhau đã được hai mụn con 2. Đối xử với người khác: Cha mẹ thói đời ăn ở bạc (TrTXương); Lấy điều ăn ở dạy con (GHC).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1 Thumbs up   17 Thumbs down

ăn ở


đgt. 1. Nói vợ chồng sống với nhau: ăn ở với nhau đã được hai mụn con 2. Đối xử với người khác: Cha mẹ thói đời ăn ở bạc (TrTXương); Lấy điều ăn ở dạy con (GHC).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ă [..]
Nguồn: vdict.com

5

2 Thumbs up   19 Thumbs down

ăn ở


Nói vợ chồng sống với nhau. | : '''''Ăn ở''' với nhau đã được hai mụn con'' | Đối xử với người khác. | : ''Cha mẹ thói đời '''ăn ở''' bạc (Trần Tế Xương)'' | : ''Lấy điều '''ăn ở''' dạy con ()'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

<< cáp cáu kỉnh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa