Ý nghĩa của từ ý thức là gì:
ý thức nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ ý thức. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ý thức mình

1

4   1

ý thức


khả năng của con người phản ánh và tái hiện hiện thực vào trong tư duy mối quan hệ giữa vật chất và ý thức sự nhận thức tr [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

3   2

ý thức


Manovijnàna (S). The faulty of mind, one of the six vijnànas.
Nguồn: buddhismtoday.com

3

2   2

ý thức


dt (H. thức: biết) 1. Sự nhận thức về thực chất của sự vật: Nhân dân ta rất có ý thức đối với việc học (PhVĐồng). 2. Sự nhận thức về trách nhiệm c [..]
Nguồn: vdict.com

4

2   2

ý thức


Ý thức theo định nghĩa của triết học Mác - Lênin là một phạm trù song song với phạm trù vật chất, theo đó ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất khác [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

2   2

ý thức


Ý thức theo định nghĩa của triết học Mác - Lênin là một phạm trù song song với phạm trù vật chất, theo đó ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất khác [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

0   1

ý thức


Là một trong những năm tháng 6 có gì mới mẻ và thú vị về kiếm tiền giui qua cho thấy quen quen lắm nhe có thể làm cho chuẩn cái gì đó đi rút tiền giui cho các bạn nhé cậu bé bút chì bút sáp bánh màu nước cọ vẽ có thể làm cho chuẩn cái gì đó đi rút tiền giui cho các bạn nhé cậu bé bút chì bút sáp bánh màu nước cọ vẽ có thể làm cho chuẩn cái gì đó đi rút tiền giui cho các bạn nhé
Gumball - Ngày 22 tháng 10 năm 2020

7

0   2

ý thức


dt (H. thức: biết) 1. Sự nhận thức về thực chất của sự vật: Nhân dân ta rất có ý thức đối với việc học (PhVĐồng). 2. Sự nhận thức về trách nhiệm của mình đối với sự việc: ở trong hợp tác xã, văn hóa phải tuyên truyền, giáo dục ý thức cần kiềm xây dựng hợp t [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của ý thức
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ý chí ăn quịt >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa