Ý nghĩa của từ ý chí là gì:
ý chí nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 12 ý nghĩa của từ ý chí. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ý chí mình

1

83 Thumbs up   27 Thumbs down

ý chí


Là hoài bão, lí tưởng tốt đẹp, ý chí, nghị lực, sự kiên trì. Chí là điều cần thiết để con người vượt qua trở ngại.
huyền - 00:00:00 UTC 22 tháng 2, 2014

2

62 Thumbs up   36 Thumbs down

ý chí


khả năng tự xác định mục đích cho hành động và quyết tâm đạt cho được mục đích đó giữ vững ý chí chiến đấu một con người có ý [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

18 Thumbs up   5 Thumbs down

ý chí


là hoài bão, nghị lực, là sự kiên trì, quyết tâm chinh phục thử thách khó khăn trong cuộc sống, biết đứng dậy mỗi khi vấp ngã
Bảo - 00:00:00 UTC 10 tháng 9, 2020

4

14 Thumbs up   10 Thumbs down

ý chí


khả năng tự xác định mục đích cho hành động và quyết tâm đạt cho được mục đích đó
hoa - 00:00:00 UTC 21 tháng 9, 2020

5

17 Thumbs up   15 Thumbs down

ý chí


Là hoài bão, lí tưởng tốt đẹp, ý chí, nghị lực, sự kiên trì. Chí là điều cần thiết để con người vượt qua trở ngại.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 4 tháng 6, 2019

6

2 Thumbs up   3 Thumbs down

ý chí


Là hoài bão, lí tưởng tốt đẹp, ý chí, nghị lực, sự kiên trì. Chí là điều cần thiết để con người vượt qua trở ngại.
PHAM - 00:00:00 UTC 19 tháng 1, 2022

7

10 Thumbs up   11 Thumbs down

ý chí


bà ơi bà cháu yêu bà lắm tóc bà trắng màu trắng như mây khi cháu vâng lời cháu biết bà vui vui vui
Trần Hậu Bảo - 00:00:00 UTC 25 tháng 6, 2021

8

11 Thumbs up   13 Thumbs down

ý chí


ý chí là một hoài bảo kiên trì của con ngươi
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 9 tháng 4, 2020

9

23 Thumbs up   34 Thumbs down

ý chí


dt. ý thức, tình cảm tự giác, mạnh mẽ, quyết tâm dồn sức lực, trí tuệ đạt cho bằng được mục đích: một người có ý chí ý chí sắt đá rèn luyện ý chí.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ý chí". Những từ [..]
Nguồn: vdict.com

10

9 Thumbs up   21 Thumbs down

ý chí


là bản năng khát khao 1 thứ gì của con người xuất phát từ tình cảm mong ước
kiên - 00:00:00 UTC 23 tháng 10, 2019

11

16 Thumbs up   37 Thumbs down

ý chí


dt. ý thức, tình cảm tự giác, mạnh mẽ, quyết tâm dồn sức lực, trí tuệ đạt cho bằng được mục đích: một người có ý chí ý chí sắt đá rèn luyện ý chí.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

12

6 Thumbs up   64 Thumbs down

ý chí


///////////
*8888 - 00:00:00 UTC 10 tháng 8, 2013

<< ớt tây ý thức >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa