Ý nghĩa của từ ý chí là gì:
ý chí nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 12 ý nghĩa của từ ý chí. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ý chí mình

1

83   26

ý chí


Là hoài bão, lí tưởng tốt đẹp, ý chí, nghị lực, sự kiên trì. Chí là điều cần thiết để con người vượt qua trở ngại.
huyền - Ngày 22 tháng 2 năm 2014

2

62   35

ý chí


khả năng tự xác định mục đích cho hành động và quyết tâm đạt cho được mục đích đó giữ vững ý chí chiến đấu một con người có ý [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

18   5

ý chí


là hoài bão, nghị lực, là sự kiên trì, quyết tâm chinh phục thử thách khó khăn trong cuộc sống, biết đứng dậy mỗi khi vấp ngã
Bảo - Ngày 10 tháng 9 năm 2020

4

14   9

ý chí


khả năng tự xác định mục đích cho hành động và quyết tâm đạt cho được mục đích đó
hoa - Ngày 21 tháng 9 năm 2020

5

17   14

ý chí


Là hoài bão, lí tưởng tốt đẹp, ý chí, nghị lực, sự kiên trì. Chí là điều cần thiết để con người vượt qua trở ngại.
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

6

2   2

ý chí


Là hoài bão, lí tưởng tốt đẹp, ý chí, nghị lực, sự kiên trì. Chí là điều cần thiết để con người vượt qua trở ngại.
PHAM - Ngày 19 tháng 1 năm 2022

7

10   10

ý chí


bà ơi bà cháu yêu bà lắm tóc bà trắng màu trắng như mây khi cháu vâng lời cháu biết bà vui vui vui
Trần Hậu Bảo - Ngày 25 tháng 6 năm 2021

8

11   12

ý chí


ý chí là một hoài bảo kiên trì của con ngươi
Ẩn danh - Ngày 09 tháng 4 năm 2020

9

23   33

ý chí


dt. ý thức, tình cảm tự giác, mạnh mẽ, quyết tâm dồn sức lực, trí tuệ đạt cho bằng được mục đích: một người có ý chí ý chí sắt đá rèn luyện ý chí.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ý chí". Những từ [..]
Nguồn: vdict.com

10

9   20

ý chí


là bản năng khát khao 1 thứ gì của con người xuất phát từ tình cảm mong ước
kiên - Ngày 23 tháng 10 năm 2019

11

16   36

ý chí


dt. ý thức, tình cảm tự giác, mạnh mẽ, quyết tâm dồn sức lực, trí tuệ đạt cho bằng được mục đích: một người có ý chí ý chí sắt đá rèn luyện ý chí.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

12

6   63

ý chí


///////////
*8888 - Ngày 10 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của ý chí
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ớt tây ý thức >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa