Ý nghĩa của từ ý định là gì:
ý định nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ý định. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ý định mình

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

ý định


Sự rắp tâm làm việc gì. | : '''''Ý định''' soạn quyển từ điển tiếng.'' | : ''Việt.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ý định


dt (H. định: rắp tâm làm) Sự rắp tâm làm việc gì: ý định soạn quyển từ điển tiếng Việt.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ý định". Những từ phát âm/đánh vần giống như "ý định": . ám ảnh An Min [..]
Nguồn: vdict.com

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

ý định


dt (H. định: rắp tâm làm) Sự rắp tâm làm việc gì: ý định soạn quyển từ điển tiếng Việt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1 Thumbs up   3 Thumbs down

ý định


ý muốn cụ thể làm việc gì đó từ bỏ ý định quyết tâm thực hiện ý định
Nguồn: tratu.soha.vn

<< réarrangement rebab >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa