Ý nghĩa của từ úng là gì:
úng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ úng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa úng mình

1

0   1

úng


Úng thuỷ (nói tắt). | : ''Chiêm khê, mùa '''úng'''.'' | : ''Chống '''úng''' cho các ruộng trũng.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   1

úng


đg. Úng thuỷ (nói tắt). Chiêm khê, mùa úng. Chống úng cho các ruộng trũng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "úng". Những từ phát âm/đánh vần giống như "ún [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   1

úng


đg. Úng thuỷ (nói tắt). Chiêm khê, mùa úng. Chống úng cho các ruộng trũng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   1

úng


úng thuỷ (nói tắt) ruộng bị úng chiêm khê mùa úng (tng)
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của úng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ông tổ út >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa