Ý nghĩa của từ úa là gì:
úa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ úa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa úa mình

1

0   0

úa


1. (Lá cây) héo vàng, không còn tươi xanh nữa. | : ''Rau mới để từ hôm qua mà đã '''úa''' hết.'' | : ''Màu cỏ '''úa'''.'' | Trở nên vàng xỉn, không sáng, không t [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

úa


đgt. 1.(Lá cây) héo vàng, không còn tươi xanh nữa: Rau mới để từ hôm qua mà đã úa hết màu cỏ úa. 2. Trở nên vàng xỉn, không sáng, không trong nữa: Tường úa màu Trăng úa.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

úa


(lá cây) ngả sang màu vàng và bắt đầu héo, không còn xanh tươi nữa rau úa màu cỏ úa được mùa lú [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   1

úa


đgt. 1.(Lá cây) héo vàng, không còn tươi xanh nữa: Rau mới để từ hôm qua mà đã úa hết màu cỏ úa. 2. Trở nên vàng xỉn, không sáng, không trong nữa: Tường úa [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của úa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ông tướng úp >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa