Ý nghĩa của từ ông tướng là gì:
ông tướng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ông tướng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ông tướng mình

1

2   1

ông tướng


Vị chỉ huy cao nhất một đơn vị bộ đội. | : '''''Ông tướng''' cầm quân ra trận.'' | Kẻ huênh hoang, ra bộ ta đây kẻ giờ. | : ''Nó cứ làm như '''ông tướng [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   1

ông tướng


dt 1. Vị chỉ huy cao nhất một đơn vị bộ đội: Ông tướng cầm quân ra trận. 2. Kẻ huênh hoang, ra bộ ta đây kẻ giờ: Nó cứ làm như ông tướng, nhưng chẳng c [..]
Nguồn: vdict.com

3

1   1

ông tướng


dt 1. Vị chỉ huy cao nhất một đơn vị bộ đội: Ông tướng cầm quân ra trận. 2. Kẻ huênh hoang, ra bộ ta đây kẻ giờ: Nó cứ làm như ông tướng, nhưng chẳng có tài năng gì.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của ông tướng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ôn đới úa >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa