Ý nghĩa của từ zeal là gì:
zeal nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ zeal. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa zeal mình

1

0   0

zeal


Lòng sốt sắng, lòng hăng hái; nhiệt tâm, nhiệt huyết. | : ''to show '''zeal''' for'' — tỏ ra sốt sắng đối với, nhiệt tâm đối với
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

zeal


Danh từ: lòng nhiệt huyết, sự hăng hái.
Ví dụ: Lòng nhiệt huyết trong việc dạy học của anh đã mang lại cảm hứng cho tôi thực hiện ước mơ là một giáo viên thực thụ. (His zeal in teaching inspires me fulfill my dream that is becoming a true teacher.)
nga - Ngày 03 tháng 11 năm 2018

Thêm ý nghĩa của zeal
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< zappy zealot >>