Ý nghĩa của từ zappy là gì:
zappy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ zappy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa zappy mình

1

0   0

zappy


Phấn chấn, phấn khởi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của zappy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< zany zeal >>