Ý nghĩa của từ ytd là gì:
ytd nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ytd. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ytd mình

1

7   0

ytd


Là viết tắt của Year- to- Date là một khoảng thời gian bắt đầu từ đầu năm tính đến ngày hiện tại. Đầu năm ở đây tùy thuộc vào mục đích của công việc có thể là bắt đầu từ ngày 1 tháng 19 (năm bình thường theo lịch) hay có thể là ngày 1 tháng 7 hay ngày 1 tháng 4 như trong báo cáo tài chính hay thuế ở Anh...
YTD được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực tài chính, để ghi lại kết quả của hoạt động trong một năm tài chính
gracehuong - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

2

3   1

ytd


viết tắt của từ tiếng Anh yesterday - nghĩa là ngày hôm qua

ngoài ra còn là viết tắt của Year to date, thường được dùng trong các báo cáo, để chỉ quãng thời gian từ 1 tháng một cùng năm cho đến hiện tại

VD: YTD financial report for July 30 (báo cáo tài chính từ đầu năm đến 30 - 7)
hansnam - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

3

0   0

ytd


Youtube Dowloader
- Là công cụ hỗ trợ tải xuống video 1080P High-Def (HD) YouTube và tất cả các trang web phát video trực tuyến lớn khác với YouTube Downloader. Xem video HD YouTube từ máy tính xách tay hoặc thiết bị di động với trình tải xuống YouTube. Có bản tải miễn phí và thêm chức năng cho bản pro (tính phí).
la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của ytd
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bcm ymca >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa