Ý nghĩa của từ you guys là gì:
you guys nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ you guys Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa you guys mình

1

4   1

you guys


1. Cụm từ hay dùng trong ngôn ngữ nói của Tiếng Anh, một cách dùng để gọi đám đông một cách thân mật.
VD: right, you guys? - phải không các cậu
nice to see you guys here! - rất vui được gặp mọi người ở đây
markarus - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của you guys
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< www facebook Mxh >>