Ý nghĩa của từ jagger là gì:
jagger nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ jagger Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jagger mình

1

3   0

jagger


bắt nguồn từ tên của ca sĩ người Anh, Mick Jagger của ban nhạc The Rolling Stone. Jagger được coi là một người đàn ông rất hào hoa. bài hát của Maroon 5 'moves like Jagger' ý nói nhân vật chính trong bài hát có những 'moves' (có thể hiểu là bước nhảy, chiêu thức tán gái) như Mick Jagger
hansnam - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của jagger
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< rt mã bưu chính >>