Ý nghĩa của từ yk là gì:
yk nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ yk. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yk mình

1

1   0

yk


Là từ định nghĩa cho một số từ:
- Trong ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay, từ này được dùng mang tính cầu khiến thay cho từ "đi".
Ví dụ: Ghé qua quận mua giúp em cháo yk, tiện đường mà.
- YK Decor: nhãn hàng cung cấp những mẫu trang trí nhà.
nghĩa là gì - Ngày 26 tháng 2 năm 2019

2

5   7

yk


- You're kidding (YK): anh đùa à
- nghĩa là ai đó tự làm việc gì
eg: A: Ai giúp bạn làm cái này thế?
B: yk (tự làm)
- you know
Eg: I am unhappy with that, yk?
- nghĩa là đi
nghiemmailan - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của yk
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vk và ck vk >>