Ý nghĩa của từ xxoo là gì:
xxoo nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ xxoo Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xxoo mình

1

18   12

xxoo


+ x có nghĩa là kiss( hôn), o có nghĩa là hug (ôm), xxoo có nghĩa là kiss kiss hug hug. Sử dung bao nhiêu x, bao nhiêu o là tùy thuộc vào bạn. Dấu hiệu này thường được sử dụng trong khi viết thư, chat.
vuvu - Ngày 06 tháng 8 năm 2013


Thêm ý nghĩa của xxoo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thuong ma hoang rsx >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa