Ý nghĩa của từ xum xuê là gì:
xum xuê nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ xum xuê. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xum xuê mình

1

17   0

xum xuê


Tính từ diễn tả sự đơm hoa kết quả, cây đủ lớn để ra trái nhưng với số lượng lớn. Tùy từng loại cây mà hoa và quả sẽ xum xuê theo mỗi mùa. Ví dụ như cây xoài, vào mùa hè, cây 5 đến 10 năm tuổi đủ cho hàng trăm quả hay ngàn quả mỗi mùa.
nghĩa là gì - Ngày 01 tháng 3 năm 2019

2

14   7

xum xuê


viết đúng là sum sê, chỉ cành lá tươi tốt, rậm rạp.
Ví dụ: Mùa hè đến, cây cối tươi tốt, cành lá sum sê, đua nhau đón ánh nắng mặt trời, sân trường rợp bóng mát.
nghiemmailan - Ngày 11 tháng 8 năm 2013

3

9   4

xum xuê


"Xum xuê" là một tính từ để miêu tả sự phát triển dồi dào của các loại thực vật hay các loại cây cảnh. Tính từ này được sử dụng để cho thấy rằng một cái cây khi nó nhận được đầy đủ những chất dinh dưỡng như ánh sáng, nước và phân bón thì nó sẽ đâm chồi nảy mầm một cách "xum xuê".
bao - Ngày 04 tháng 10 năm 2018


Thêm ý nghĩa của xum xuê
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thảo Trang Huyền Thư >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa