Ý nghĩa của từ xuất sắc là gì:
xuất sắc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ xuất sắc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xuất sắc mình

1

5   2

xuất sắc


đạt được những thành tích nổi bật hơn hẳn mức bình thường thành tích xuất sắc học sinh xuất sắc cầu thủ xuất sắc
Nguồn: tratu.soha.vn

2

5   3

xuất sắc


tt. Tốt, giỏi, vượt trội hẳn so với bình thường: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học sinh xuất sắc cầu thủ xuất sắc nhất Châu âu.. Các kết quả tìm kiế [..]
Nguồn: vdict.com

3

5   4

xuất sắc


tt. Tốt, giỏi, vượt trội hẳn so với bình thường: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học sinh xuất sắc cầu thủ xuất sắc nhất Châu âu.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

4   4

xuất sắc


Tốt, giỏi, vượt trội hẳn so với bình thường. | : ''Hoàn thành '''xuất sắc''' nhiệm vụ.'' | : ''Học sinh '''xuất sắc'''.'' | : ''Cầu thủ '''xuất sắc''' nhất. [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của xuất sắc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xuất hành xuất thân >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa