Ý nghĩa của từ xuất hành là gì:
xuất hành nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ xuất hành. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xuất hành mình

1

25   14

xuất hành


bắt đầu rời nhà để lên đường đi xa, nói về mặt vào ngày tốt hay ngày xấu, theo tín ngưỡng dân gian chọn ngày xu [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

13   9

xuất hành


Sách Xuất hành hay Xuất Ê-díp-tô là quyển sách thứ hai trong Cựu Ước kể lại cuộc ra khỏi Ai Cập (Ê-díp-tô) của dân Israel. Các tín đồ Ki-tô giáo cho rằng [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

13   10

xuất hành


đgt. Bắt đầu lên đường hoặc bắt đầu ra khỏi nhà đầu năm mới cho được giờ, được ngày tốt, theo mê tín: đã đến giờ xuất hành Năm nay nên xuất hành vào sáng mồng hai, theo hướng tây-nam.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

xuất hành


Trong từ điển tiếng Việt, "xuất hành" là một động từ có nghĩa rằng bắt đầu để đi đâu đó hay bắt đầu một chặng đường. Tuy nhiên, vì mang tính trịnh trọng nên dân gian thường dùng trong việc xem tử vi ngày tốt hay xấu vào năm mới
Ví dụ 1: Hôm nay ba tôi xuất hành qua nước ngoài để xuất nhập khẩu
Ví dụ 2: Năm nay tuổi Sửu kị xuất hành vào giờ Ngọ
nghĩa là gì - Ngày 09 tháng 6 năm 2019

5

9   13

xuất hành


Bắt đầu lên đường hoặc bắt đầu ra khỏi nhà đầu năm mới cho được giờ, được ngày tốt, theo mê tín. | : ''Đã đến giờ '''xuất hành''' .'' | : ''Năm nay [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

8   12

xuất hành


đgt. Bắt đầu lên đường hoặc bắt đầu ra khỏi nhà đầu năm mới cho được giờ, được ngày tốt, theo mê tín: đã đến giờ xuất hành Năm nay nên xuất hàn [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của xuất hành
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xuất dương xuất sắc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa