Ý nghĩa của từ xuân sơn là gì:
xuân sơn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ xuân sơn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xuân sơn mình

1

11   8

xuân sơn


Núi mùa xuân. Câu “làn thu thuỷ nét xuân sơn” ví mắt Kiều trong sáng như làn nước mùa thu, lông mày xinh đẹp như rặng núi mùa xuân.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

6   5

xuân sơn


Núi mùa xuân. Câu “làn thu thuỷ nét xuân sơn” ví mắt Kiều trong sáng như làn nước mùa thu, lông mày xinh đẹp như rặng núi mùa xuân
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

xuân sơn


(xã) tên gọi các xã thuộc h. Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu), tx. Sơn Tây (Hà Tây), h. Vạn Ninh (Khánh Hoà), h. Đô Lương (Nghệ An), h. Thanh Sơn (Phú Thọ), h. Đồng Tri [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   0

xuân sơn


(xã) tên gọi các xã thuộc h. Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu), tx. Sơn Tây (Hà Tây), h. Vạn Ninh (Khánh Hoà), h. Đô Lương (Nghệ An), h. Thanh Sơn (Phú Thọ), h. Đồng Triều (Quảng Ninh), h. Thọ Xuân (Thanh Hoá)
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của xuân sơn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bình dân bình minh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa