Ý nghĩa của từ xiển dương là gì:
xiển dương nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ xiển dương Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xiển dương mình

1

7   7

xiển dương


1. Là từ Hán Việt có nghĩa tương tự từ "biểu dương"
Ví dụ: giám đốc CA xiển dương lực lượng.
Đây là từ được dùng nhiều trong lĩnh vực tôn giáo.
Caominhhv - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của xiển dương
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xoan written off >>