Ý nghĩa của từ xanh mướt là gì:
xanh mướt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ xanh mướt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xanh mướt mình

1

58   26

xanh mướt


Trong tiếng Việt, cụm từ "xanh mướt" là một tính từ dùng để miêu tả cụ thể hơn màu xanh. Xanh mướt là một màu xanh thường dùng để chỉ trái cây, lá cây (sau mưa) vì sắc xanh của nó sáng hơn, mơn mởn hơn và tràn đầy sức sống hơn
nghĩa là gì - Ngày 11 tháng 7 năm 2019

2

20   12

xanh mướt


Trong tiếng Việt, cụm từ "xanh mướt" là một tính từ dùng để miêu tả cụ thể hơn màu xanh. Xanh mướt là một màu xanh thường dùng để chỉ trái cây, lá cây (sau mưa) vì sắc xanh của nó sáng hơn, mơn mởn hơn và tràn đầy sức sống hơn
PHƯƠNG UYÊN - Ngày 27 tháng 8 năm 2021

Thêm ý nghĩa của xanh mướt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< parents nv1 >>